Usmeritev

Podjetje je specializirano za financiranje malih in srednjih podjetij.

Podjetje se je v Savinjski regiji uveljavilo kot specialist za nepovratna sredstva EU. Od leta 2006 smo organizirali preko 150 investicijskih in razvojnih projektov, ki jih je sofinancirala Evropska Unija in Republika Slovenija. Poseben poklon naši strokovnosti je izkazala Fakulteta za komercialne in poslovne vede v Celju, s tem, ko je direktorja Tomaža Bizjaka izvolila za nosilca predmeta Pridobivanje sredstev EU.

Za skoraj vsakim projektom nepovratnih sredstev EU stojijo lokalne banke. Vzporedno in za investitorja kar se da neboleče, smo v teh letih organizirali nekaj sto bančnih kreditov. Podjetje rutinsko organizira financiranje investicij in poslovanja podjetij iz različnih virov. To so (1.) domače banke, (2.) EIB - Evropska investicijska banka, (3.) SID - Slovenska izvozna in razvojna banka in (4.) banke v zamejstvu.

V zadnjem času se vse več podjetij na nas obrača s prošnjo za pomoč pri (1.) financiranju v zaostrenih finančnih pogojih ter (2.) pomoč pri sanaciji poslovanja. V obeh primerih je najprej potrebno izvesti bonitetni pregled podjetja in z ugotovitvami seznaniti finančne deležnike. Na osnovi pregleda se analizira različne možnosti in najde najbolj ustrezna rešitev. Ker gradivo pripravimo strokovno ter ker v preteklosti nismo podtikali »gnilih jajc«, banke in druge finančne institucije naše gradivo obravnavajo z višjo stopnjo zaupanja.

Strokovne korenine

Podjetje zaposluje strokovnjake iz lokalnega okolja, ki svojo kariero sistematično gradijo na finančnemu svetovanju malim in srednjim podjetjem na dolgi rok. Zaradi te usmeritve so motivirani, da se storitev izvede na najboljši možen način, saj le ta pot zagotavlja delovno mesto tudi v prihodnosti.

Podjetje vodi Tomaž Bizjak, magister znanosti iz področja bančništva. Strokovno se je kalil na Banki Slovenije, kot inšpektor ter glavni analitik v borzni hiši Publikum.

Vrednote

Podjetje se v preteklosti ni udeleževalo etično spornih ali nezakonitih projektov. Prav tako podjetje ni bilo udeleženo v nobeni izmed afer. Zaradi tega uživamo zaupanje v lokalni skupnosti. To zaupanje nam daje določen vpliv na odločitve bank oziroma drugih finančnih institucij.

Podjetje vam služi že 15 let. Zagotovo vam bomo služili še nadaljnjih 15 let.

Varovanje poslovnih skrivnosti

Varovanje poslovnih skrivnosti strank je imperativ. 

Naše podjetje je pri varovanju poslovnih skrivnosti korak pred konkurenco. Podjetje namreč vzdržuje lastno informacijsko infrastrukturo. Lastna informacijska infrastruktura omogoča, da se zaupne informacije, shranjene v elektronski pošti, Word, Excel in PDF dokumentih, po nepotrebnem ne širijo po neznanih računalniških strežnikih.