Trenutno poteka osma finančna perspektiva Evropske unije, oziroma tretja, v kateri ima Slovenija pravico do črpanja sredstev iz proračuna EU. V osmi finančni perspektivi (2014 – 2020) ima Slovenija na voljo okrog 2,1 mrld EUR. Pretežni del sredstev bo počrpala vzhodna geografska regija.

Slovenija žal ni dovolj strokovno usposobljena, da bi počrpala vsa sredstva, ki so nam na voljo v proračunu EU. V sedmi finančni perspektivi (2007 – 2013) je bilo na voljo 4,2 mrld EUR sredstev, od katerih je Slovenija počrpala nekoliko več kot polovico.

Za razliko od Slovenije kot države, gospodarstvo nima težav s črpanjem sredstev. Programi, ki so na voljo gospodarstvu in aktivni delovni sili ne dohajajo potreb le-teh.

Posamezni programi, ki so na voljo gospodarstvu imajo proračun v višini 10 - 35 mio EUR. Povpraševanje iz gospodarstva običajno močno presega razpoložljiva sredstva. Zaradi prenizko dodeljenih sredstev je odobrenih zgolj 5 - 30% prispelih vlog.

Programi, ki so namenjeni aktivni delovni sili – tako redno zaposlenim kot tudi iskalcem zaposlitve, imajo proračun v višini 2 - 10 mio EUR. Tudi tu se izkazuje, da je povpraševanje po nepovratnih sredstvih višje od ponudbe le-teh.

V zadnjem času se v proces pridobivanja nepovratnih sredstev vključujejo banke. Na eni strani lahko banke preprečijo mnogo zlorab, na drugi strani pa lahko banke – zaradi bančnega krča, torej zaradi svojih lastnih težav – podjetju onemogočijo ali naknadno izjalovijo sicer uspešen projekt.

 

Podjetjem se svetuje, da pri vlogi upoštevajo tveganje, ki ga prinašajo banke.

V finančni perspektivi 2014 – 2020 bodo sredstva na voljo za naslednje namene in oblike pomoči:

Namen Oblika pomoči
nakup tehnološke opreme

nepovratna sredstva 25-60%;

krediti z nižjo obrestno mero in poroštvom

raziskave in razvoj

nepovratna sredstva 25-50%;

občasno: krediti

zagon novih inovativnih podjetij nepovratna sredstva 80%
nakup, obnova poslovnih nepremičnin

praviloma krediti z nižjo obrestno mero in poroštvom;

redkeje nepovratna sredstva 40-60%

nergetska sanacija, nakup varčnih kurilnic, nakup varčnih vozil… krediti in nepovratna sredstva v višini nekaj tisoč EUR