Nepovratna sredstva

Poglavje opisuje poglavitne razpise, kjer lahko podjetja kandidirajo za nepovratna sredstva, izključujoč razpise za raziskave in razvoj, ki bodo opisani v ločenem poglavju. Opisani so zgolj najpomembnejši razpisi.

Produkt 4 – P4

Zelo popularen razpis!

Eden najbolj popularnih razpisov je t.i. Produkt 4 oziroma krajše P4. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad (Sklad), in sicer praviloma enkrat letno. Razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem, z določenimi omejitvami (kmetijstvo, rudarstvo, trgovina s tobakom, strežba pijač…). Delež odobritve vlog znaša 30 - 40%. Postopek ocenjevanja je hiter in korekten. Ocenjevanje traja tipično 60 dni, v odvisnosti od števila vlog lahko traja 45-75 dni.

V preteklosti za ta razpis ni bilo potrebno angažirati banke, od leta 2013 pa je potrebo predložiti bančno garancijo v višini 30% subvencije, s katero podjetje zavaruje tveganje nedoseganja ciljev, navedenih v vlogi.

Ukrep 312

Zelo popularen razpis!

Ukrep 312 je sestrski razpis Produkta 4 (P4). Ukrep 312 razpisuje Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), kot ukrep za razvoj podeželja. Vsebinsko je razpis zelo podoben P4, nanj pa se lahko prijavijo mikro podjetja iz podeželja, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, veterino ali oskrbo starejših. Mikro podjetja so podjetja z 9 ali manj zaposlenimi. V območje podeželja sodijo vsi kraji, ki niso mesta. Razpis se pojavlja vsako leto. Tudi v prihodnosti bo ta razpis pomemben vir nepovratnih sredstev, vendar zgolj za podjetja, ki sodijo ciljno skupino.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izjemno zbirokratizirana in nedostopna inštitucija. Postopki ocenjevanja trajajo izredno dolgo (na primer osem mesecev) in so izjemno birokratski. Brez soglasja banke običajno razpisa ni mogoče realizirati.

Subvencija znaša do 70% investicije.

Ukrep 123

Tudi Ukrep 123 razpisuje razpisuje Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), in sicer kot ukrep za spodbujanje primarne predelave kmetijskih proizvodov. Dejansko se na ta razpis lahko prijavilo industrijska podjetja iz prehrane in predelave lesa.

Metodologija za pripravo dokumentacije je tako zahtevna, da je ne razumejo niti ocenjevalci, zato »kupijo« praktično vsakršno metodološko neumnost, v kolikor so stolpci in vrstice pravilno sešteti. Postopki ocenjevanja so izjemno dolgi in zbirokratizirani. Kljub temu je razpis za podjetja zelo privlačen, saj omogoča visoke absolutne zneske subvencije - na primer do 2,5 mio EUR.

Produkt 2 – P2

Produkt 2, krajše P2, je redni letni razpis, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Za razpisom P2 stoji triletni razvojni program, namenjen inovativnim novoustanovljenim podjetjem. Podjetje, ki želi kandidirati, se mora inkubirati v pooblaščeni podjetniški ali univerzitetni inkubator.

Stopnja sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov, vendar največ 75 tisoč EUR v treh letih. Sklad lahko postavi dodatne pogoje, na primer visok rezultat na tekmovanju Start:up Slovenija, visok zagonski kapital…

Tudi za ta razpis so značilne karakteristike Sklada: hitra odzivnost, korekten odnos, upoštevanje značilnosti in potreb podjetij…

Razpis P2 se financira izključno iz proračuna RS in torej ne vključuje sredstev EU.

Drugi, ozko namenski razpisi

V Slovenskem prostoru je na voljo precejšnje število razpisov, ki so ozko usmerjeni. Na primer:

  • sofinanciranje tujih neposrednih naložb (Agencija SPIRIT, predhodno JAPTI);
  • sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih (Agencija SPIRIT, predhodno JAPTI);
  • sofinanciranje priprave vsebin medijev (Ministrstvo za kulturo);
  • sofinanciranje okolju prijaznejših težkih tovornih vozil (EKO Sklad);
  • sofinanciranje energetske sanacije zgradb (EKO Sklad);