Pomen finančne bonitete

V današnjem času morajo podjetja financiranje zagotoviti bodisi (1.) iz lastnih virov - običajno iz zadržanih dobičkov, bodisi (2.) jih pridobiti na finančnih trgih.

V kolikor je podjetje odvisno od zunanjih virov financiranja - finančnih trgov, potem je visoka bonitetna ocena podjetja neobhodna.

Ključne informacije o podjetjih v Sloveniji so javne, zato jih lahko brezplačno pridobi vsakdo, kogar te informacije zanimajo.

Bonitetne ocene za slovenska podjetja sicer niso javne, vendar je strošek zanje zanemarljiv. Letni pavšal za vpogled v bonitetno oceno praktično vseh slovenskih podjetja znaša 250 - 400 EUR.

Tako se bonitetne ocene uporabljajo zelo široko. Uporabljajo jih praktično vsi, ki kakorkoli poslujejo s podjetjem. 

  • Dobavitelje zanima, ali jim bo podjetje naročeno blago oz. storitev plačalo; v kolikor slutijo nevarnost neplačila, dvignejo ceno oziroma zahtevajo avansno plačilo ali zavarovanje plačila.
  • Kupce zanima predvsem dolgoročna sposobnost podjetja, da zagotavlja konkurenčne proizvode in storitve; kupci se ne želijo se vezati na podjetje, ki ima preveč težav samo s seboj, zaradi česar ne more jamčiti za dolgoročen razvoj.
  • Mnogo zaposlenih je v zadnjem obdobju ostalo brez zaposlitve in plač, še več pa brez plačanih prispevkov; visoka boniteta podjetja v očeh delavca pomeni višjo zaposlitveno varnost in torej močan stimulativni dejavnik.
Finančni trgi so ključnega pomena za financiranje podjetja. Dobra boniteta je vstopnica na finančne trge.

Javno objavljeno boniteto pri svojih odločitvah upoštevajo tudi partnerji podjetja - kupci, dobavitelji, zaposlenci. Slaba finančna boniteta močno podraži poslovanje vašega podjetja z okolico.