Natisni

Kaj so rešitve?

V preteklosti je veljalo, da je izgradnja in vzdrževanje bonitete umetnost. Danes je izgradnja in vzdrževanje bonitete stvar strokovnosti, predvsem pa dolžnost poslovodstva podjetja.

Poslovodja je po zakonodaji dolžan skrbeti za dobro finančno stanje podjetja in je za navedeno tudi osebno odgovoren. Do sedaj v Sloveniji še ni bilo odmevnih pravnomočno ugotovljenih odgovornosti za nepravilnosti s strani poslovodstva. Brez dvoma pa se bliža čas, ko bodo izrečene globe realne in tudi zelo visoke.

Hitri ukrepi izboljševanja bonitete:

Dolgoročni ukrepi iz informacijskega področja

Ne podcenjujte informacijskih dejavnikov! Dva od štirih velikih problemov malih financ se nanašata na informacijske dejavnike. To sta (1.) informacijska asimetrija in (2.) večje tveganje malih podjetij.

Ukrepi z informacijskega področja so torej enako pomembni kot ukrepi s finančnega področja.

Dolgoročni ukrepi iz finančnega področja

Sanacija bonitete je dolgotrajen proces, ki zahteva visoke napore, stroške in odrekanja. Najpomembnejša sprememba pa je sprememba miselnega okvira (paradigme).

Smiselno je, da spremembe uvajate s pomočjo strokovnjaka.