Kaj so rešitve?

V preteklosti je veljalo, da je izgradnja in vzdrževanje bonitete umetnost. Danes je izgradnja in vzdrževanje bonitete stvar strokovnosti, predvsem pa dolžnost poslovodstva podjetja.

Poslovodja je po zakonodaji dolžan skrbeti za dobro finančno stanje podjetja in je za navedeno tudi osebno odgovoren. Do sedaj v Sloveniji še ni bilo odmevnih pravnomočno ugotovljenih odgovornosti za nepravilnosti s strani poslovodstva. Brez dvoma pa se bliža čas, ko bodo izrečene globe realne in tudi zelo visoke.

Hitri ukrepi izboljševanja bonitete:

 • Preverite točnost podatkov, na osnovi katerih je bila boniteta vašega podjetja izračunana (blokade TRR, sodni postopki, zastopniki…).
 • Preverite točnost finančnih izkazov, ki ste jih oddali na AJPES. Napačnih je zagotovo preko 90% oddanih finančnih izkazov mikro in malih podjetij.
 • Račune plačujte pravočasno. Informacije o neplačanih računih vašega podjetja se sistematično zbirajo skozi instrument obveznega pobota in izvršbe.
 • Skrbno pazite, katere informacije o vašem podjetju emitirate v finančni trg (primer: vloga za spremembo kratkoročnih posojil v dolgoročne je za banko nedvoumen signal, da se v vašem podjetju povečujejo finančne težave). Udeleženci na finančnem trgu so usposobljeni, da na videz nedolžne informacije interpretirajo v kontekstu bonitete vašega podjetja.
 • Sistematično zmanjšujte t.i. informacijsko asimetrijo v odnosu do vaših financerjev. Informacijska asimetrija je eden od štirih velikih problemov v financiranju MSP. Več…

Dolgoročni ukrepi iz informacijskega področja

 • Eden najpomembnejših dejavnikov trenutne bonitetne ocene je bonitetna zgodovina podjetja in poslovodje. Slaba zgodovina je dejstvo, ki se ga zelo težko znebimo. S korektnim poslovodenjem pa lahko preprečimo, da bi se naša trenutna in bodoča dejanja v našo zgodovino zapisala kot slaba dejanja.
 • Ocenite, kako vaša trenutna dejanja vplivajo na boniteto podjetja.
 • Opravite skrben pregled financ vašega podjetja tudi in predvsem v kontekstu "kako se vaše finančne izkaze ocenjuje v bonitetnem kontekstu".
 • Izdelajte strategijo emitiranja informacij v okolje. Potrebno je opredeliti kdo je zadolžen in kaj se emitira v finančni sistem.
 • Ob 2-3 zavrnitvah ne vztrajate z glavo skozi zid - brezglavo ravnanje zgolj alarmira udeležence na finančnem trgu in vas postavi v podrejeni položaj. Izvedite razmislek, ukrepajte ter šele nato poskusite ponovno.
 • Izogibajte se reševanju sodnih sporov na sodišču. V kolikor ste tožena stranka, to pomeni neposredno tveganje za vaše finance. V kolikor ste tožeča stranka, to pomeni, da ne obvladujete poslovnih tveganj. V obeh primerih se soočate s poslabšanjem bonitete.
 • Potrebno je graditi ugled (reputacijo) tudi za fizične osebe, ki so poslovodje ali veliki lastniki podjetja. Finančne inštitucije zlahka spregledajo morebitno temno plat tega dela zgodovine.
 • Vzdržujte relacije z 2-3 finančnimi organizacijami. Tudi če je obseg posla majhen, vzdržujte pozitivno stanje, ker to veča ugled vašega podjetja ter vas kot poslovodjo. Rezervne inštitucije so lahko vaš "Plan B".
 • V finančnem sektorju je organizacijska oblika d.o.o. bolje sprejeta kot s.p., k.d. ali d.n.o.. Razmislite o preoblikovanju navedenih organizacijskih oblik v d.o.o..

Ne podcenjujte informacijskih dejavnikov! Dva od štirih velikih problemov malih financ se nanašata na informacijske dejavnike. To sta (1.) informacijska asimetrija in (2.) večje tveganje malih podjetij.

Ukrepi z informacijskega področja so torej enako pomembni kot ukrepi s finančnega področja.

Dolgoročni ukrepi iz finančnega področja

 • Ugotovite idealno strukturo financiranja vašega podjetja in se ji postopno približujte. Idealna struktura financiranja vam zmanjša stroške financiranja ter poveča finančno boniteto.
 • Izdelajte strategijo ali smernice finančnega poslovanja vašega podjetja. Dokazano je, da podjetja z izdelano strategijo dosegajo boljše rezultate.
 • Delež kapitala v bilančni vsoti nakazuje stopnjo zadolženosti podjetja, zelo je priporočljiva vrednost nad 40%; vrednosti pod 20% so kritične, vrednosti pod 10% so alarmantne.
 • Denarna rezerva pri plačilu finančnih obveznosti (neto dolg / EBITDA) nakazuje ali podjetje finančne obveznosti plačuje "na tesno" ali ima pri temu rezervo; vzdržna raven je do 2,5; vrednost 4 ali več nakazuje prezadolženost podjetja.
 • Čas plačila poslovnih obveznosti podjetja: krajši čas za plačilo obveznosti nakazuje višjo boniteto podjetja, priporočljiva je vrednost pod 60 dni, nad 120 dni nakazuje težave, nad 180 nakazuje nevzdržno stanje.
 • Iz bonitetnih poročil (S.Bon) je mogoče ugotoviti negativna odstopanja vašega podjetja glede na panogo ter izvesti korekcijske ukrepe.
 • Skrbite za ohranjanje vrednosti sredstev, ki ste jih podali v zavarovanje finančnih obveznosti.

Sanacija bonitete je dolgotrajen proces, ki zahteva visoke napore, stroške in odrekanja. Najpomembnejša sprememba pa je sprememba miselnega okvira (paradigme).

Smiselno je, da spremembe uvajate s pomočjo strokovnjaka.