Kako spoznamo težave z boniteto

Boniteta podjetja se običajno poslabšuje postopoma, v obdobju več mesecev ali let, še bolj počasi pa se boniteta izboljšuje. Izboljševanje bonitete zagotovo traja nekaj let.

Običajno si vodstvo podjetja pred lastnimi bonitetnimi problemi zatiska oči. Povedano drugače: problem poslabšane bonitete ignorirajo vse do trenutka, ko posledice poslabšane bonitete že močno ovirajo poslovanje podjetja. Torej: pozno ali prepozno.

Prvi znaki poslabševanja bonitete

 • Od svoje matične banke zahtevajte informacijo o bonitetni oceni vašega podjetja; banke so namreč dolžne četrtletno izračunavati boniteto svojih komitentov; najprimernejši trenutek je v maju ali juniju tekočega leta, ker se v tem času boniteta osveži s finančnimi podatki preteklega leta; informacijo dobite brezplačno; preveriti je potrebno morebitno poslabšanje vaše bonitete.
 • Bonitetno informacijo kupite od kvalitetnih ponudnikov; priporoča se bonitetna ocena AJPES, in sicer S.Bon, katerega cena znaša 52 €; v kolikor si pred dejstvi ne želite zatiskati oči, se vam bo investicija hitro povrnila.
 • Spremljajte komercialne ponudnike bonitetnih ocen; njihove ocene niso zanesljive, vendar de facto oblikujejo mnenje o vas v očeh vaših partnerjev.
 • Ali je donos na kapital (ROE) vašega podjetja manjši od 12% in / ali je v trendu padanja?
 • Ali se vam kopičijo zaloge? Ali se vam podaljšuje čas za izterjavo terjatev? Ali podaljšujete roke za poplačila vaših obveznosti?
 • Kakšno je razmerje med EBITDA in izdatki za obresti?

Šibke posledice poslabševanja bonitete

V drugi fazi ne govorimo več o znakih poslabšane bonitete, temveč že o posledicah, ki jih ta prinaša:

 • Podjetnik globoko v sebi "čuti" poslabšanje bonitete, vendar vztraja v stanju zanikanja problema. Verjame, da se bo stanje v nekaj mesecih izboljšalo; misli, ki se mu porajajo so: "samo še to pogodbo podpišem…", "samo še to terjatev izterjam…".
 • Pojavljajo se krajše blokade bančnih računov (do nekaj dni).
 • Pojavljajo se zamude pri poravnavanju finančnih obveznosti do 30 dni, zamude pri dobaviteljih do 90 dni.
 • Zaposleni zaznajo problem, morala jim pade. Začnejo krožiti šale tipa "s.p. = sami pufi", "d.o.o. = dolžan okrog in okrog"…
 • Banka podjetju zaostri pogoje financiranja, podjetnik razmišlja o pretvorbi kratkoročnega financiranja v dolgoročno financiranje, "priduša se", da ne bo več jemal bančnih posojil…
 • Podjetje močno omeji investicije ter razvojne aktivnosti.
 • Podjetnik se še bolj oprime paradigme / miselnega okvirja, ki ga je v težave pripeljala. Zunanjo pomoč odklanja.

Močne posledice poslabševanja bonitete

 • Podjetnik problema ne more več zanikati. Podjetje je dolžno ukrepati po zakonodaji o finančnem poslovanju podjetij.
 • Poslovni partnerji začnejo podjetnika odkrito opozarjati na problem.
 • Finančni sektor podjetje izloči iz finančnega trga.
 • Dolgotrajne blokade bančnih računov, dolge zamude pri izplačevanju plač, dobaviteljev in bank.
 • Podjetje nima sredstev za vzdrževanje strojnega parka, zato kvaliteta proizvodov oz. storitev pade. Kupci to opazijo.
 • Pomanjkanje sredstev podjetje prisili, da išče cenejše proizvodne alternative (cenejši materiali, cenejši proizvodni postopki…), kar ponovno povzroči padec kvalitete izdelkov oz. storitev.
 • Brez radikalnih ukrepov takega podjetja ni mogoče rešiti.

Obravnavajte bonitetne probleme vašega podjetja kot bolezen:

 • Bolje preprečiti kot zdraviti.
 • Problem je potrebno čim prej priznati in ozavestiti - ne podaljšujte stanje zanikanja.
 • Hitreje kot se s problemom soočite, manj boleče in hitrejše je zdravljenje.
 • Dolgotrajno zanikanje problema vodi v stečaj.