Kdo opravlja bonitetne ocene

Najbolj podrobne in kvalitetne ocene o vašem podjetju ima vaša matična banka (oziroma več njih), ki vas tudi sicer najbolje pozna. Banki so na voljo (1.) tako informacije o vašem podjetju, ki so javnega značaja, (2.) kot tudi vaše zasebne informacije in (3.) celo poslovne skrivnosti. Spomnite se, da vsako leto v marcu ali aprilu banki oddate vprašalnik o vašem poslovanju, dodatne skrivnosti pa razkrijete ob vsaki vlogi za kredit.

Na trgu obstaja tudi več javnih in zasebnih organizacij, ki bonitetne ocene tržijo.

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je s strani države pooblaščena agencija za vodenje več javnih registrov, med katerimi mnogi razkrivajo kamenčke iz mozaika vaše bonitete. Tako na primer register JOLP sledi vašim finančnim podatkom, register eRTR sledi morebitnim blokadam na vaših bančnih računih… Daleč najbolj pomemben je register S.Bon, ki po zelo strogih mednarodnih standardih "Basel II", bonitetno oceno izračuna in re-evaluira.

Bonitetne ocene izračunavajo in prodajajo tudi povsem zasebne profitne organizacije.

Eno takšnih je TSmedia d.o.o., družba skupine Telekom Slovenije d.d.. Spletni bonitetni pregled vseh slovenskih podjetij BIZI najdemo na spletnem naslovu www.BIZI.si.

Najbolj prepoznavno bonitetno podjetje na našem trgu je multinacionalka Bisnode d.o.o., ki se razteza na področju srednje Evrope. Multinacionalka na trgih Nemčije, Italije, Avstrije, Srbije, Hrvaške ter na našem trgu trži bonitetne informacije za podjetja v vseh navedenih državah, skupaj 13,2 milijona podjetij.

Bonitete si

Čeprav so nekatere bonitetne ocene kredibilne, na drugi strani komercialna podjetja, ki za vaše podjetje niso niti slišala, v poslovno okolje emitirajo vašo bonitetno oceno. Običajno vam s tem delajo škodo, mogoče pa tudi uslugo - v primeru, da je njihova ocena vašega podjetja nerealno visoka.