Pomen financiranja

Financiranje podjetja je temeljna poslovna funkcija podjetja, ki je ključnega pomena za tekoče poslovanje ter razvoj. Cilji financiranja so zagotavljanje potrebne likvidnosti in plačilne sposobnosti ob najnižjih možnih stroških financiranja.

Napake pri financiranju podjetja imajo nezaželene posledice:

  • težave v tekočem poslovanju: nelikvidnost, blokirani bančni računi, slabi pogoji pri dobaviteljih…
  • težave pri zaposlencih: zamude pri plačah in slaba produktivnost…
  • višji stroški financiranja; počasnejša rast podjetja ter pod-optimalen razvoj podjetja.
Izbira optimalne oblike financiranja je nagrajena s tekočim poslovanjem, nizkimi stroški financiranja ter hitrejšim razvojem podjetja. Danes morajo podjetja financiranje zagotoviti bodisi (1.) iz dobičkov bodisi (2.) na finančnem trgu.

Omejitve pri financiranju

Pri strukturi financiranja je podjetje omejeno z različnimi notranjimi in zunanjimi dejavniki, zaradi česar podjetnik nima polne svobode pri odločanju o načinu financiranja podjetja.

Na zunanje omejitve podjetje običajno ne more vplivati, zato se jim mora prilagoditi. Zunanje omejitve so: krč domačega bančnega sistema, nelikvidnost kupcev in dolgi plačilni roki, dolgi in neučinkoviti postopki izterjave, …

Notranje omejitve lahko podjetje v doglednem času odpravi. Najpomembnejši notranji dejavniki, ki vplivajo na financiranje podjetja so: denarni tok podjetja, sposobnost podjetja, da zavaruje svojo obveznost, ugled podjetnika, izogibanje tveganju…

Podjetje se mora prilagoditi zunanjim finančnim omejitvam, hkrati pa je dolžnost podjetja, da načrtno in sistematično odpravlja notranje omejitve pri financiranju.