Cena financiranja podjetja

Vsaka stvar ima svojo ceno. Še posebej denar!

Mala in srednja podjetja pogosto podležejo dvema mitoma:

  • "kapital je brezplačen";
  • "bančni kredit je drag".

Mit: kapital je brezplačen.
Dejstvo: kapital je najdražji vir financiranja podjetij.

Poizkusite prijatelje prepričati, da vložijo svoj denar v vaše podjetje, pri čemer jim jamčite, da:
" podjetje ne bo izplačevalo dobička; 
" ne boste jim omogočili prodajo deleža z dobičkom. 
Ali vam je uspelo? Ne? Vaši prijatelji torej ne smatrajo, da je kapital brezplačen.

Kapitalski vložek je relativno tvegana, a potencialno donosna naložba. To velja tudi za vaš kapital v vašem podjetju! Donos na kapital naj bi znašal 8-30% letno, odvisno od tveganja naložbe, sicer naj bo investiran v kakšno bolj varno naložbeno obliko.

Mit: bančni kredit je drag.
Dejstvo: bančni kredit je najcenejši vir financiranja podjetij.

Vse razvite države so v preteklih sto letih izoblikovale mehanizme, ki gospodarstvu zagotavljajo poceni denar. Teh mehanizmov je več, naj omenim zgolj najbolj poznanega:jamstvo države za bančne vloge do 100.000 €Več…

Ker za vlogo varčevalca v banki jamči tako banka, kot tudi država, lahko varčevalec to vlogo smatra kot 100% varno, zato je njegov zahtevek za donos najnižji.

Banka tako pridobi najcenejši denar na trgu in ga z maržo 0,5 - 4% posodi potrošnikom ter gospodarstvu.


Metodologija izračuna stroškov financiranja podjetja

WACC

Idealno strukturo financiranja je potrebno določiti za vsako podjetje posebej, vendar velja splošna zakonitost: idealna struktura financiranja vsebuje mešanico lastniškega kapitala in bančnih kreditov. Izključno lastniško financiranje ali izključno dolžniško financiranje nista optimalna.