Vloga bank

Banke so daleč najpomembnejši vir sredstev za mala in srednja podjetja. Večina podjetij se tako ali drugače srečuje z bančnimi krediti.

V zadnjih letih smo doživeli temeljit preobrat na trgu bančnih posojil. Iz preobilja denarja v letih do leta 2008 se je likvidnost na bančnem trgu tako zaostrila, da govorimo o bančnem krču.

V zadnjih petih letih se je na bančnem trgu opeklo zelo veliko udeležencev: 

  • opekle so se praktično vse banke, še posebej močno banke v domači lasti;
  • opeklo se je veliko podjetij; na splošno so podjetja v krizo vstopila prezadolžena, sedaj pa le z največjimi napori odplačujejo bančne obresti.

Zelo verjetno nas čaka še en likvidnostni krč, ki bo posledica spremembe obrestne mere. Referenčna obrestna mera 6-mesečni EURIBOR, ki je referenčna obrestna mera za večino kreditov v Sloveniji, je zgodovinsko rekordno nizka. Giblje se okrog 0,4%.

6-mesečni EURIBOR

Nizke obrestne mere so značilne za recesijo. Ko bodo poglavitne članice Evro-skupine izplavale iz recesije, se bo referenčna obrestna mera EURIBOR dvignila na nivo 3-4%. Ker podjetja trenutno najemajo kredite z obrestnim pribitkom 4%, se bo skupna obrestna mera dvignila na 7-8%, kar bo sprožilo nov val nelikvidnosti v slovenskem prostoru.